ИдентификацияПревантивни мерки за недопускане възникването на пожари на територията на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Във връзка с усложнената пожарна обстановка, вследствие на високите температури и незаконното изгаряне на стърнища и палене на огън в горските територии и с цел предприемане на превантивни мерки за недопускане възникването на пожари на територията на община Панагюрище, кметът Никола Белишки днес издаде Заповед №571/26.08.2015г.

С кметската заповед се забранява изгарянето на растителни отпадъци и стърнища и паленето на огън в горски територии, с изключение на регламентираните за това места, на територията на община Панагюрище.

Кметовете на кметства в община Панагюрище са определени за длъжностни лица - актосъставители по чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи. Те ще изпълняват мерките за недопускане възникването на пожари.

При констатиране на нарушения, виновните ще бъдат наказвани с глоба от 500 до 5000 лева по чл. 41 и с глоба от 1500 до 6000 лева по чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи.

Последно променен на Сряда, 26 Август 2015 14:53