ИдентификацияКонтакти Общинска администрация - Панагюрище

Работно време на ОБА:

от 08:30ч. до 12:30ч.
от 13:00ч. до 17:00ч.

Работно време на
Център за административно обслужване
от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване

Панагюрище 4500,пл. "20 Април" № 13

Канцелария на кмет

+359 357 60041

факс: +359 357 63068

e-mail: panagyurishte@panagyurishte.bg


ЕИК: 000351743

Горещ телефон

+359 357 63218

Приемното време на кмета на Община Панагюрище е в Петък от 14.00 до 17,00часа.

Повече информация може да получите: в Център за услуги и информация на гражданите от 08:00ч. до 18:00 ч. без прекъсване, адрес гр.Панагюрище 4500,пл. "20 Април" № 13; на телефон 0878871663.

Телефон за предварително записване на приема: 0878871663.

# Име Позиция Е-мейл Телефон
1 Юлия Николова Финансов контрольор 0357 600-96
2 Павлина Делийска Старши вътрешен одитор 0357 600-91
3 Малина Трошанова Вътрешен одитор 0357 600-91
4 Радиана Караджова Главен специалист “Канцелария на кмет” 0357 600-41
5 Олга Иванова Главен експерт "Деловодство канцелария на кмет и обслужване на общински съвет" 0357 60050
6 Марина Казакова Младши експерт “Информация” – ЦУИГ 0357 60050
7 Паца Добрева Главен специалист “ЕСГРАОН” 0357 60050
8 Елисавета Огорялкова Касиер – ЦУИГ 0357 60050
9 Цветана Якова Началник отдел “Финансово-счетоводни дейности и бюджет" - главен счетоводител 0357 600-89
10 Иванка Шуманова Началник отдел “Местни данъци и такси” 0357 60098
11 Вера Загарьова Главен инспектор “Местни данъци и такси” 0357 60090
12 Станислава Бобекова Главен инспектор “Местни данъци и такси” 0357 60090
13 Тодорка Врагова Главен специалист "Финансови дейности" 0357 60090
14 Красимира Костуркова Касиер – събирач 0357 60090
15 Мария Станкова Началник отдел "Обществени поръчки и европейски проекти" 0357 600-49
16 Цеца Плачкова Експерт Офис за военен отчет в Община Панагюрище 0357 600-57
17 ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0878872699
18 Георги Савлеков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
19 Тодор Бараков Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
20 Николай Пашов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/
21 Делчо Узунов Дежурен по оповестяване 0357 600-70/60/