ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ID 9037331 Печат

"ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. ЛУДА ЯНА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА  ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

file icon doc ОБРАЗЦИ

file icon jpg I ЕТАП

file icon jpg II ЕТАП

file icon jpg III ЕТАП

file icon jpg IV ЕТАП

file icon pdf Потокол

Последно променен на Неделя, 22 Март 2015 14:53