Симеон Янев е определен за носител на Националната наградата за литературна критика «Нешо Бончев» Печат
Написано от Administrator   

За носител на престижната награда за литературна критика “Нешо Бончев” за 2013 година е определен българският белетрист, литературен историк и критик, теоретик, литературовед и автор на народопсихологична есеистика доктор на филологическите науки професор Симеон Янев.


Симеон Янакиев Симеонов, познат под псевдонима Симеон Янев, е роден в софийското село Нови хан. Завършва гимназия в Елин Пелин и българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Бил е редактор на вестниците “Студентска трибуна”, “Пламък”, “Литературен фронт”, в издателство “Български писател” и списание “Обзор”. Преподавател по нова българска литература в Софийски университет. През 1973 година защитава дисертация на тема “Художественият свят на Елин Пелин и българската повествувателна традиция”, а през 1989 – докторска дисертация на тема “Парадийното в литературата”. От 1978 до 1980 година е лектор по български език и литература в университетите в Брюксел, Льовен, Гент, Белгия. Секретар е на Съюза на българските писатели през периода 1989-90 година.

В творчеството си за деца авторът тенденциозно бяга от идеологическата конюнктура и пресъздава всекидневието на детето у дома, в училището и сред природата. На традиционните морални ценности (като уважение към труда, към социума и неговите традиции) като основа на националния възпитателен модел Янев набляга и в изследванията си на българската детско-юношеска проза от Възраждането до наши дни. Специфичен дял в творчеството му съставят есетата за изтъкнати дейци на Българското възраждане – Захари Стоянов, Панайот Волов, Цанко Дюстабанов, Георги Бенковски, Петър Бонев и др. Като литературен критик и историк Янев посвещава проучванията си главно на българската проза. Автор е на антологични сборници, съавтор на учебници по български език и литература за средните училища и полувисшите институти, редактор на над сто книги. Отделни негови разкази са преведени на немски, руски, полски, холандски и чешки език. Симеон Янев е автор и съставител на изключително ценния проект “Атлас на българската литература”, който представя синхронно библиографията, рецепцията, авторите, културните и обществени събития в живота на българската нация от отец Паисий до наши дни. В периода 2002-2012 година проектът е публикуван в пет обемисти тома.

Наградата за литературна критика “Нешо Бончев” ще бъде връчена на проф. дфн Симеон Янев на официална церемония на 28 март 2013 година от 18:00 часа в камерна зала на Театър Дом-паметник – Панагюрище. Почетната наградата представлява плакет, на който е изобразен ликът на видния наш възрожденец Нешо Бончев. Проф. Янев ще получи диплом и парична награда, осигурени от Община Панагюрище.

Наградата за литературна критика “Нешо Бончев” е учредена през 2009 година от Община Панагюрище и Министерството на културата на Република България във връзка със 170-та годишнина от рождението на Нешо Бончев – първият български литературен критик. Тя се присъжда за принос в съвременната българска литературна критика като израз на обществено признание. По традиция се връчва в град Панагюрище по време на ежегодните Бончеви празници през месец март. Специално излъчено жури в състав: представител на Министерството на културата – г-н Игор Чипев, началник сектор “Литературно наследство”; представител на Община Панагюрище – г-жа Галина Матанова, заместник-кмет “Хуманитарни дейности”; бележити наши литературоведи – д-р Петър Велчев – литературен критик, носител на Националната награда за литературна критика “Нешо Бончев” за 2012 година; Боян Ангелов – доктор по философия и член на Съюза на българските писатели и Иван Станчев – председател на Фондация “Съкровищата на Панагирик”, тази година определи носителя на наградата, според статута й.

За първи път наградата бе връчена през 2009 година на Ивайло Христов от СУ “Климент Охридски”. През 2010-та наградата получи главният редактор на списание “Пламък” Димитър Танев, през 2011 година тя бе присъдена на доц. Благовеста Касабова – член на Българската академия на науките и изкуствата, а през 2012 година – на старши научния сътрудник от Института за литература при Българската академия на науките д-р Петър Велчев – български поет, литературен критик и преводач.