Община Панагюрище ще изгради нова визия на площада на село Попинци Печат
Написано от Радиана Караджова   


Кметът на община Панагюрище – г-н Никола Белишки и изпълнителният директор на МИГ „Панагюрище – Стрелча – Лесичово“ г-н Лучко Македонски подписаха тристранен административен договор, в сградата на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Пазарджик, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на  проект   „Рехабилитация на площад, с. Попинци“  по подмярка 7. 2  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е на обща стойност 143 357, 50 лева и е насочен към изграждането на изцяло нова визия на площадното пространство на село Попинци – цялостна подмяна на съществуващата настилка, обособяване на зелени площи, ново осветление, пейки, кошчета и обособяване на достъпна среда.

Срокът за изпълнение на проекта е от 11. 08. 2021 г. до 11.08.2024 г. – 36 месеца.

С реализирането на проекта се цели подобряване на инфраструктурата и привлекателността на средата в малките населени места.


В края на 2020 г. бе подписан договор на обща стойност 1 342 528,00 лева, включващ реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Попинци – улица „Спас Карабойчев“, с. Баня – улица „Стоян Каролеев“ и с. Левски – улица „Георги Петков“.

Последно променен на Петък, 13 Август 2021 12:27