Стартира изплащането на стипендии на даровитите деца в община Панагюрище Печат
Написано от Връзки с обществеността   


Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 417/15.07.2019 година на Кмета на община Панагюрище, оцени и класира подадените на първа сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 30 юли до 16 август 2019 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1, стая № 1 /входът срещу читалището/, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 часа и от 14:00 до 17:30 часа.

В изпълнение на чл. 35 от Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на община Панагюрище,  ПРОТОКОЛ на експертно-консултативна комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище /Други обяви и съобщения/.

Последно променен на Сряда, 31 Юли 2019 09:23