Съобщение за публично обявяване Печат

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.2  от Закона за водите за откриване на процедура за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в УПИ I „Пътно поддържане“ ЕООД, кв. 233 по регулацията на град Панагюрище, общ. Панагюрище, област Пазарджик. Обект на разрешителното: „Бетонов център“;  цел на заявеното водовземане: Промишлено водоснабдяване.

file icon pdf Съобщение за публично обявяване

Последно променен на Понеделник, 15 Юни 2015 13:44