Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г Печат
Написано от Administrator   

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

alt

Предварителните избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. са обявени на посочените в  Заповед № 216 от 09.04.2019 г. места и са  публикувани на интернет страницата на община Панагюрище.

Осигурена е възможност всеки избирател да направи справка по ЕГН в предварителните избирателни списъци и на  https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml, както и в сградата на общинска администрация, стая 209 - ЕСГРАОН в рамките на определеното за администрацията работно време.

Предварителни избирателни списъци

Заповед № 216 от 09.04.2019 г.

file icon pdf Заповед 192 от 29.03.2019

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференции

Машинно гласуванеfile icon pdf График за получаване на изборни книжа, материали и избирателни списъци на 25.05.2019 г.
alt
СЪОБЩЕНИЕ

Обучението на съставите на СИК на територията на  Община Панагюрище ще се проведе на 23.05.2019 г. от 18:00 ч. в Голямата зала на Театър Дом-паметник от представители на РИК-Пазарджик,  Районно управление „Полиция“-Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

file icon pdf Методически указания

file icon pdf Решение 228

file icon pdf Решение 243

file icon pdf Заповед 192 от 29.03.2019

file icon pdf Заповед № 215 от 09.04.2019 г.

file icon pdf Заповед № 216 от 09.04.2019 г.

file icon pdf покана.pdf

file icon pdf Предварителни избирателни списъци

file icon pdf Заповед 260

file icon jpg Заповед 13 Кметство Бъта

file icon pdf Заповед 7 Кметство Баня

file icon jpg Заповед 3 Кметство Попинци

file icon jpg Заповед 3 Кметство Елшица

file icon pdf Заповед 12 Кметство ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място (чл. 35, ал. 2 ИК)

file icon pdf Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяват се жителите на община Панагюрище, че  е осигурено дежурство в сградата на общинска администрация и във всички кметства от 8.30 ч. до 17.30 ч. на 11 май  2019 г., когато изтичат сроковете за:

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 36 ал. 1 от ИК,

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, съгласно чл. 36 ал. 1и 2 от ИК,

- подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (за кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите).Служителите ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“  в СДВР и ОДМВР в страната ще работят на 26 май 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа. В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 21 май 2019 г. до 25 май 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 26 май 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.;
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ 2019 Г.

file icon jpg Образец № 1

file icon jpg Образец № 2

file icon jpg Образец № 3

file icon jpg Образец № 4


Последно променен на Четвъртък, 23 Май 2019 06:37