Регистри Печат
Написано от Administrator   alt


 Регистър на търговските дружества с общинско участие

 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

 Регистър концесии

file icon pdf Регистър на частна общинска собственост

file icon pdf Регистър на публична общинска собственост

 Регистър на общинските предприятия 

file icon pdf Регистър на обектите,въведени в експлоатация

file icon pdf Регистър на издадените разрешителни за строеж

file icon pdf Регистър на заверените технически паспорти на сгради

 Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

file icon pdf РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

file icon pdf Регистър на земи общинска собственост, отдадени под наем

Последно променен на Сряда, 13 Февруари 2019 09:20