ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

"Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня”.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

file icon pdf ГЕН ПЛАН

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

file icon pdf РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ №2/02.04.2013 г.

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на строително ремонтни дейности за Подобряване на достъпа до Лесопарк с. Баня“ - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 13 Май 2014 06:17