ИдентификацияДоговаряне без обявление по ЗОП Печат Е-мейл

Номер:  00564-2014-0002

 

Описание:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за изграждане на "Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания, гр. Панагюрище", финансиран от Оперативна програма регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

 

file icon pdf Решение № 4 от 20.01.2014 г.

file icon pdf Покана за участие

file icon pdf Решение № 5 от 03.02.2014 г. - за класиране на участниците в процедурата

Последно променен на Понеделник, 03 Февруари 2014 13:14