Уважаеми господин Белишки, Печат Е-мейлОбръщам се с право на отговор директно към Вас, тъй като Вие сте единственият член на Групата на общински съветници на ГЕРБ, който е препубликувал поста им във фейсбук по темата за ремонта на покрива на Театър дом-паметника в Панагюрище.

Искам да Ви информирам за процесни несъотвествия по жалбата от Пламен Йорданов. Тя е изпратена от фирма, която не е заявявала официално искане за участие в процедурата и огледът, който жалбоподателят твърди, че е направен, не е разрешен, нито съгласуван с община Панагюрище, което противоречи на Закона за собствеността и Закона за общинската собственост и Закона за обществените поръчки.

Относно съществото на жалбата. Тя стана повод за обстойна проверка на целия проект, който е подготовен по време на Вашето управление на общината.

При проверката се констатираха недопустими грешки и факти, за което Вие и подготвилият проекта, арх. Никола Бояджиев, може да дадете обяснения. Да започнем с фактите:

На 20.12.2021г е направен проект за „Основен ремонт на част от полетата (No 1, 2, 3, 8) на покрив на Театър дом-паметник“ от арх. Никола Бояджиев, тогава служител в ОбА. През същата година на два пъти е обявявана процедура за избор на изпълнител за основен ремонт на част от полетата на Театър дом-паметник и тази процедура е прекратявана в последствие.

На 20.09.2022 г. поръчката е възложена на фирма „Пирс Д“ ООД. След започването на работата – след три месеца се установява, че изпълнението на поръчката е невъзможно преди направата на ремонта на поле 5. Ето защо обектът се "замразява" с акт 10 на 8.12.2022 г. и на 15.03.2023 се обявява обществена поръчка за основен ремонт на поле 5. Поръчката отново печели същата фирма „Пирс Д“ ООД, но с цена от около 60 лева повече на квадратен метър. На 10.11.2023 г. поле No 5 е завършено – в конфликт с приложимото законодателство и обществен интерес за разходите:

Без работен проект, без издадено разрешение за строеж и на по-висока цена на квадратен метър.

На 16.11.2023 г. работата по полета 1.3.4 и 8 е възобновена и приключва на 22.12.2023 г.

Не са сключвани и регистрирани договори за дарение или отдаване на безвъзмездни материали и работа за направата на поле 6 между община Панагюрище и изпълнителя „Пирс Д“. т.е. в договорите подобен ремонт не присъства, няма приемо-предавателен протокол и съответно този ремонт не е заплатен от общината, както твърдите, освен ако Вие, господин Белишки, не сте имали договорка да се плаща по друг начин.

Господин Белишки,

Вашето обяснение по темата ще е от изключителна важност за обществения интерес, тъй като имате 12 годишен опит като кмет на общината и темата касае разходване на общински средства.

Обявената поръчка, предмет на жалбата, понастоящем е спряна до доизасняване на случая от всички заинтересовани страни, както и за да се направи технически анализ за качеството на изпълнение на предходните две поръчки.

С уважение,

Инж. Стоян Бодуров

Зам.-кмет на община Панагюрище


Последно променен на Четвъртък, 13 Юни 2024 09:12