ИдентификацияРазяснение по документацията по чл.29, ал.1 от ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

Разяснение по документацията по чл.29, ал.1 от ЗОП към 29.08.2013 г. за открита процедура с предмет на поръчката: Избор на изпълнител за „Реконструкция на ВиК мрежата на пл.20 -ти Април и ул.Д-р Лонг и дъждовна канализация на ул.Петър Карапетров, град Панагюрище, област Пазарджикпо обособени позиции:

Позиция № 1 „Реконструкция  на Водопровод и Канализация, площад “20-ти АПРИЛ“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 2 „Реконструкция на Водопровод и Канализация ул. “Д-р Лонг“ град Панагюрище, област Пазарджик”;

Позиция № 3 „Реконструкция на част от ул. "П. Карапетров" от о.т.448 до о.т.461 град Панагюрище - част дъждовна канализация”.

Разяснението е достъпно на интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org в меню „Профил на купувача“.

 

file icon pdf Разяснение по поръчка с референтен № 00564-2013-0009