НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ЗАКУПИ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Домашен социален патронаж – Панагюрище има нов автомобил, с който ще извършва разнос на топлата храна. От новата придобивка ще могат да се ползват общо 364 потребители на услугата.

Доставката на автомобила е в изпълнение на договор № 160/20.03.2023 година за изпълнение на обществената поръчка с предмет:  и в изпълнение на дейност 3: Доставка на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, по проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – Панагюрище“ на Община Панагюрище.

Автомобилът е с марка „Рено“ и е закупен от Община Панагюрище по проект по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална Закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Чрез закупуването на новия автомобил Община Панагюрище цели да  повиши качеството на грижата за лицата от уязвимите групи в общността; да повиши качеството на техническите ресурси, пряко обвързани с качеството на предоставяните услуги; да осигури по-сигурна, здравословна и навременна доставка на храна по домовете на потребителите.

Към настоящия момент Домашен социален патронаж – Панагюрище обслужва близо 364 възрастни хора и лица с увреждания. От тях 120 получават топла храна по проект „Топъл обяд в община Панагюрище“, изпълняван от Община Панагюрище по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 година.


Последно променен на Сряда, 17 Май 2023 13:51