Превантивно почистване на речните корита в урбанизираната територия на село Баня и село Бъта Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Община Панагюрище започва почистване на  коритата на реките и деретата, които попадат в урбанизираната територия на с. Баня и с. Бъта. Дейностите са свързани с превантивно почистване - ръчно и машинно, с цел поддържане проводимостта на речните легла, чрез премахване на израсналите, паднали или с опасност да паднат във водното течение дървета, дънери и храсти. Почистването стартира от 15 март 2022 г. и ще продължи до 31 май 2022 г. По този начин се осигурява нормалната проводимост на речните легла, освен това намалява риска от наводнения в населените места, риска за живота, здравето и имуществото на жителите и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата в населените места.

Последно променен на Сряда, 16 Март 2022 08:17