ВАЖНО! Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


alt

Във връзка с необходимостта от ограничаване разпространението на COVID-19 Кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки издаде Заповед № 192 от 31.03.2020 г., с която се забранява:

  • Достъпът до детски и спортни площадки.
  • Достъпът до дворните пространства на детски градини  и училища.
  • Достъпът до спортните бази на територията на община Панагюрище.
  • Движението по улиците на населените места в състава на  община Панагюрище, на лица до 18 години от 20.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено по здравословни причини.
  • Движението по улиците на населените места в състава на община Панагюрище, на лица над 18 години от 21.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено от полагане на труд и по здравословни причини.
  • Събирането на повече от две лица на открити и закрити обществени места на дистанция по-малка от 1.50 м. между лицата.
  • Използването на вендинг машини за продажбата на кафе и други безалкохолни напитки и продукти, разположени на територията на община Панагюрище. Собствениците и лицата, извършващи търговска дейност чрез вендинг-машини да поставят знаци, с които да обозначат преустановяване на работата на вендинг автоматите.


Заповедта влиза в сила от 03.04.2020 г. до изричната ѝ отмяна.


Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на  Закона за административните нарушения и наказания.


Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на служителите на РУ на МВР град Панагюрище, като същите са определени  за актосъставители по реда на чл. 37 от ЗАНН.

Последно променен на Сряда, 01 Април 2020 10:37