Първото заседание на новия Общински съвет в Панагюрище ще бъде на 11 ноември 2019 г. Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Началото на тържествената сесия е от 11:00 часа в Залата на Общински съвет на община Панагюрище

Със своя Заповед № РД-255 от 05.11.2019 г. Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, на основание чл. 23, ал.1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА), свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Панагюрище на 11 ноември 2019 г., понеделник, от 11:00 часа в Залата на Общински съвет – Панагюрище, при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Общинския съвет - Панагюрище.

Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Заседанието е публично.

Последно променен на Сряда, 06 Ноември 2019 09:01