Панагюрище става още по-привлекателен с реконструкция на знаков площад Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Поредна инвестиция за повишаване привлекателността и подобряване на градската среда стартира Община Панагюрище с изпълнението на проект „Реконструкция на площад „Райна Княгиня”. Целите са да се подобри достъпността на средата, да се оптимизират комуникационните потоци и възможности за социални контакти, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазват и надграждат  реализираните вече обекти.

Ще се оформят функционални и естетически пешеходни алеи с паркова мебел и допълнителни осветителни тела. Ще се обособят нови зелени площи с автоматизирана поливна система и ще бъде положена нова площадна настилка. Ниска тревна растителност,  храсти, цветя и дървета ще допринасят за цялостния вид на площада и ще подчертават красотата му и възможностите за отдих.

Изпълнението на проекта е поредна стъпка към повишаване качеството на живот за жителите на община Панагюрище и развитието ѝ като привлекателен социално-икономически център, сигурно място за живот и отдих. Реконструкцията на площад „Райна Княгиня” ще надгради  наложения имидж и позициониране на Община Панагюрище като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство, както и създаване на бизнес и инвестиционен климат в подкрепа на туристическия сектор, съчетани с насърчаване на участието на частния сектор като инвеститор.