Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков днес бе на работно посещение в Панагюрище.


По време на работната среща, която се състоя в сградата на Община Панагюрище, кметът на община Панагюрище Никола Белишки и областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев обсъдиха с министър Петков актуалното състояние на социалните услуги в общината и възможностите за подобряването на тяхното качество.


Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети Дневния център за деца и /или младежи с увреждания „Дъга” и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”.


„Тук, в Панагюрище, Дневните центрове за деца и младежи с увреждания и за пълнолетни лица с увреждания са в една сграда, но функционират самостоятелно. Доставчик на услугата е Община Панагюрище и аз благодаря на кмета и на областния управител, че присъстват днес тук. Тези услуги се доставят както от общините, така и от външни доставчици – НПО. Държавна агенция за закрила на детето е издала на 28 външни доставчици лицензи да извършват такива услуги, 89 подобни центрове за деца и младежи с увреждания функционират в страната, а 79 е броят им за пълнолетни лица с увреждания, т.е. това е 1/6 от всички социални услуги, които вече надхвърлят 1000, които са държавно делегирани дейности, и за които бюджетът тази година плаща по единни разходни стандарти 230 млн. лв. Както видяхме тук, за да функционират пълноценно, нормално, помагат общините с техните бюджети, помагат и дарителите“, каза министър Петков и допълни: „Панагюрище е добър пример за това как централна, местна власт и дарители обединяват усилия, за да се осигурят всички необходими условия за тези хора“.

„Посещението ми в центровете в Панагюрище, проведените разговори, ме убеждават, че децата и възрастните хора са доволни от това, което получават тук. Вероятно не на всякъде е така. Целта на този контрол ще бъде именно да даде картина съответно къде пълноценно функционират тези услуги, какви са причините за проблемите да предоставят качествени услуги, защото не можем да си позволим този не малък ресурс, който се насочва към функционирането на тези услуги да не дава възвръщаемостта, която се очаква. Разчитаме заедно държавата, местните органи на власт, защото те са основните доставчици на социални услуги, да направим така, че потребителите на тези услуги, в случая хората с увреждания да бъдат по-доволни”, каза още министърът на труда и социалната политика.

Работната програма на министър Бисер Петков в Панагюрище продължи с посещение на „Асарел-Медет“ АД.