Общински съвет прие изменения в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


По предложение на кмета на община Панагюрище г-н Никола Белишки, Общински съвет-Панагюрище прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище.

Изменението и допълнението на Наредба № 1 е в потвърждение на последователната политика на Община Панагюрище да гарантира обществения ред и спокойствието на жителите и гостите на общината.

Сред причините, наложили изменението и допълнението на Наредба № 1 са зачестилите частни тържества на открито, съпроводени със силна музика, които нарушават спокойствието на неограничен брой лица, както и зачестилите действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, залени площи, пазари, афишни места, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и алейната мрежа или се ограничава достъпа до тях.

Основните изменения в Наредбата са свързани с актуализиране на забраните и ограниченията с цел засилване контрола по опазване на обществения ред и диференциране на санкциите при констатирани нарушения. Отразени са и постъпилите в Община Панагюрище, в законоустановения срок, предложения и становища по проекта на Наредбата.

Чрез прилагането на промените в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Панагюрище ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и задължения на физически и юридически лица, организации и други временно пребиваващи или трайно установени на територията на община Панагюрище, по отношение спазването на обществения ред, опазването на околната среда и общественото имущество.


Последно променен на Сряда, 01 Август 2018 15:01