Три двойки ще получат финансово подпомагане от Община Панагюрище за процедури Ин витро Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Комисия, назначена със заповед на кмета на общината Никола Белишки, с председател Галина Матанова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, за разглеждане на подадените заявления за финансиране на процедури „Ин витро“ на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, проведе свое редовно заседание. Според изискванията на чл. 12, ал. 2 от Правилника за подпомагане финансирането на процедури „Ин витро“ на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, комисията заседава в закрито заседание.

На заседанието бяха разгледани и одобрени три от постъпилите три заявления. Всяка от трите двойки ще бъде подпомогната с парична сума в размер до 3500 лева.

От проведеното заседание е съставен протокол с взетите решения. В тридневен срок ще бъдат изпратени уведомителни писма до кандидатите.