ИдентификацияПечат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


       на 24 септември 2017 г. са извършени следните дейности:

  1. Продължават изкопните дейности и подготовка на трасето за подмяна на водопроводните тръби. Доставени са 499,5 метра тръби.
  2. Положени в изкоп 210 метра тръба.
  3. Водоноските в селата ежедневно се презареждат с вода за битови нужди.