ИдентификацияПечат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


       на 22 септември 2017 г. са извършени следните дейности:

  1. Продължават изкопните дейности и подготовка на трасето за подмяна на водопроводните тръби. Изкопани са още 575 линейни метра. Доставени са 202,5 метра тръби.
  2. Доставена е бутилирана вода за покриване на нуждите от питейна вода на жителите в село  Попинци.
  3. Водоноските в селата ежедневно се презареждат с вода за битови нужди.