Приемане на документи от медицински специалисти с професионална квалификация Медицинска сестра или Медицински фелдшер Печат Е-мейл

 

 

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

Във връзка с реализацията на Проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Нови алтернативи”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 22.01.2016 г.  стартира приемане на документи от медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г.

Необходими документи за медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по Проекта:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Диплома за медицинско образование;
  5. Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
  6. Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  1. 7. Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)

Приема на изискваните документи от кандидатите ще се извърши в периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.

За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска, Администратор Проект.


Последно променен на Петък, 22 Януари 2016 09:32