Панагюрище сред градовете с питейната вода без замърсители Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

Информация от проучване на качеството на водата извършено от Асоциация "Активни потребители”, показва, че в 39 на сто от пробите и в близо половината от 29-те града, включени в проучването на асоциацията, има един или повече замърсители в питейната вода. Резултатите от проучването са качени днес на сайта на асоциацията, съобщи БТА. 
В проучваните градове се наблюдават потенциални проблеми и с други показатели, чиито стойности са близки до максимално допустимите. Установеният от асоциацията процент на отклонение от стандартите е изключително висок, пише в съобщението. За сравнение, в достъпните данни предоставени от ВиК дружествата и контролните органи, усреднено се докладват само около един процент отклонения, допълват експертите. 
В 21 проби от 11 града, един или повече показатели се доближават до разрешените пределни стойности. С голяма вероятност може да се предположи, че при определени обстоятелства, например обилни дъждове съпроводени със замътване на водоизточниците или при намаление на дебитите по време на засушаване, стойностите на тези замърсители могат да превишат максимално допустимите и потенциалната опасност да се превърне в реална, посочват от “Активни потребители”. 
Според Агенцията само в 11 проби (21 на сто от всичките 52) от 4 града (14 на сто) няма абсолютно никакви замърсители. Населените места без проблеми с питейната вода са Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище.
С най-замърсена вода са Ботевград (с три несъответстващи показателя), Димитровград, Костинброд и Златица ( с два показателя, които не отговарят на нормите), съобщава БТА. 
Изследването показва сериозни проблеми в снабдяването с питейна вода в България. Голяма част от проблемите (основно прехлорирането) се дължат на неправилна и безотговорна експлоатация от страна на местните ВиК дружества, други са следствие от старата водопроводна мрежа, или неглижиране на известни проблеми и реалното неприлагане на действащото законодателство, особено по отношение на нитратите, пишат от “Активни потребители”.