Общински младежки парламент - Панагюрище проведе срещи с ученици на тема "Не на насилието" Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

В рамките на един месец - от края на април до началото на юни, членове на Общински младежки парламент организираха и проведоха срещи с ученици от петите и шестите класове на училищата "Двайсти април", "Проф. Марин Дринов" и "Нешо бончев" в Панагюрище на тема "Не на насилието".

Срещите бяха организирани в часовете на класа, като на вниманието на учениците бяха представени презентация и филм, свързани с насилието. По време на беседите бяха разгледани видовете насилие, в следствие на което учениците успяха да ги разграничават. Децата бяха поставени в различни ситуации и роли, чрез които осъзнаха правилния подход за справяне при нужда. Чрез филма беше обърнато внимание за опасностите, които могат да се срещнат в интернет пространството.


Младежите и девойките от Общински младежки парламент - Панагюрище вярват, че инициативата им е била полезна за петокласниците и шестокласниците и, че чрез срещите са спомогнали за намаляването на агресията сред учениците.


Общинският младежки парламент изказва своята благодарност към ръководствата и учителите в трите училища, за подкрепата и съдействието, което им е оказано при провеждане на срещите по места.