Определени са носителите на наградите „Учител на годината“, „Творец на годината“ и „Творец на Панагюрище“ за 2015 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

След проведено гласуване на две комисии, вчера /19 май 2015 година/, бяха определени тазгодишните носители на наградите „Учител на годината“, „Творец на годината“ и „Творец на Панагюрище“. Наградите традиционно се връчват от кмета на община Панагюрище в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, по време на тържествен концерт, посветен на празника.

Членове на комисията за определяне „Учител на годината“ са: за Община Панагюрище - зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова и директорът на Дирекция „Образование, култура, младежки и социални дейности“ Нора Курчева, за Общински съвет - председателят на постоянната комисия по образование, култура, спортни и младежки дейности Недялка Наплатанова, за Съвета на директорите на образователните институции в общината - Екатерина Футекова, за Учителския синдикат към КНСБ – Петя Сеферинкина, за Учителския синдикат на Подкрепа – Иван Кисов и за Общински младежки парламент – Стилияна Пенева. Към гласовете на комисията се добави и 1 глас от анкетата на сайта на Община Панагюрище.

За „Учител на годината“ в предучилищното обучение бе определена Павлинка Тушлекова. В началния курс на обучение наградата бе присъдена на Мария Добрева от  СОУ “Н. Бончев”. В прогимназиалния курс, при равен брой гласове и след проведено заседание на постоянната комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности при Обс – Панагюрище, бе взето решение тази година да бъдат връчени две награди – на учителя по история Иван Митовски от  СОУ “Н. Бончев” и на преподавателя по български език и литература Стоян Панчовски от ОУ “Проф. Марин Дринов”. В горния курс номинацията на Снежана Илчева от СОУ “Н. Бончев” бе оттеглена и гласуващите подкрепиха званието “Учител на годината” да бъде присъдено посмъртно на покойната преподавателка от ПГИТМТ Нонка Лискова.


Комисия в състав: членовете на постоянната комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности на ОбС - Панагюрище, за общинската администрация - г-жа Матанова, г-жа Кунчева и г-жа Македонска и представител на народните читалища на територията на общината г-жа Пелтекова, определи чрез гласовете си и носителите на наградите в категориите „Творец на годината“ и „Творец на Панагюрище“. За творец на годината бе избрана музикалната педагожка Нона Немигенчева. За носител на награда за  цялостен принос към развитието на изкуството и културата на община Панагюрище бе определен председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, който събра най-голям брой гласове.

Избраните, чрез гласуване, носители на годишните награди за учители и творци на общината, предстои да бъдат утвърдени с решение на Общински съвет – Панагюрище на предстоящото редовно заседание на 21 май. Отличията ще бъдат връчени на 22 май по време на празничния концерт „За буквите“, който ще се състои в голямата зала на Театър Дом-паметник от 18:00 часа.